20.5.2023 | Yliopistokäänne

Konsulttipalveluista: avoin kirje

HY:n Flamma-verkkosivuilla saatoimme 24.4.2023 tästä linkistä lukea mm seuraavaa: HY:n ”opetuksen ja oppimisen tulevaisuusskenaariot rakennettiin konsulttiyhtiö Capfulin tulevaisuudentutkimuksen metodologiaan perustuvalla menetelmällä.” Saman linkin tekstin lopusta saa myös kuvan, että konsulttiyhtiö Capful on ollut mukana toteuttamassa hanketta: “Skenaariotyöllä mahdollistetaan sekä vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien tekeminen että niistä oppiminen, tiivistää projektia Capfulin puolella johtanut Paul Hermansson.”

Yliopistolla on tietomme mukaan myös yhteistyösopimus yhdysvaltalaisen konsulttiyhtiön EAB:n kanssa. Sopimuksen mukaan ”EAB tarjoaa tukeaan yliopiston kehittämisessä”. Asiasta järjestetään yliopiston laajennetulle johtoryhmälle ja tiedekuntien johdolle yrityksen vetämä tilaisuus nimeltään Dynamic Strategy: Embedding Rigour, Agility, and Accountability into Strategic Planning 24.5.2023.

Me allekirjoittaneet akateemisen henkilöstön edustajat ihmettelemme yliopiston johdon viehtymystä ulkopuolisten konsulttien käyttöön yliopiston toimintojen ja rakenteiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Yksi Capfulin skenaarioista ennustaa, että ”yhteiskunnallinen polarisaatio ja disinformaatio johtavat tieteen kyseenalaistumiseen”. Vastaavia tulevaisuudenkuvia on käsitelty yliopiston johtoelimissä jo vuosia.

Valitettavasti yliopistomme johto osallistuu myös itse konsulttitoimiston visioihin tukeutuessaan tieteen kyseenalaistamiseen suosiessaan oman henkilöstönsä asiantuntemuksen sijasta tieteellisen toiminnan ulkopuolista tiedontuotantoa. Capfulin konsulttien tuottamat skenaariot eivät vakuuta asiantuntemuksellaan. Ne ovat lähinnä nykytilanteen ja vallitsevan yliopistopoliittisen ajattelun kuvauksia. Strategian muuttamispyrkimys konsulttitoimiston esittämien visioiden suuntaan näyttäytyy näennäisuudistukselta, jolla yliopistomme tila pysyy korkeintaan ennallaan.

Osoitamme tämän kirjeen yliopiston hallitukselle. Näin teemme, koska hallituksen lain mukaisena velvollisuutena on linjata ja valvoa, mitkä yliopistoa sitovat sopimukset ovat ja mitkä eivät ole periaatteellisesti merkittäviä. Merkittävien sopimusten osalta hallituksen tehtävänä on harkintansa mukaan hyväksyä sopimukset tai jättää ne hyväksymättä. Sen vuoksi olisi hyvän hallintokäytännön mukaista, että sopimukset esiteltäisiin hallitukselle ennen niiden allekirjoittamista.

Näiden ja lukuisten muiden vastaavien uutisten vuoksi ja yliopistolain 14 § mom 5 viitaten pyydämme vastausta seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mitä palveluita HY on ostanut ulkopuolisilta konsulteilta viimeisten viiden vuoden aikana?
  2. Onko HY:n hallitus hyväksynyt kyseisiä hankintoja tai muulla tavoin käsitellyt niitä?
  3. Mitä HY on näistä maksanut?
  4. Kuka on päättänyt kyseisistä hankinnoista?

Helsingissä 19.5.2023.

Kunnioittaen yliopistoyhteisön jäsenet,

Visa Heinonen, Jukka Kekkonen, Kauko Komulainen, Juri Mykkänen, Heikki Patomäki