HERMES-palkinto

Ansioituneesta yliopistopoliittisesta toiminnasta

Yliopistokäänteen motto on, että vapaa yliopisto tarvitsee vapauden ihanteen mukaisen yliopistolain ja johtosäännön. Tieteeseen kuuluu kriittisen järjen käyttö. Yliopiston tärkein tavoite on totuus. Yliopisto edistää maailmanlaajuista kasvatusta, kasvamista ja sivistystä.

Vuonna 2022 yliopistokäänne päätti perustaa vuotuisen Hermes-palkinnon. Se annetaan ansiokkaasta yliopistopoliittisesta toiminnasta henkilölle, joka on toiminut johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti edistääkseen tieteen ja yliopiston keskeisiä arvoja.

Hermes oli värikäs jumalhahmo antiikin Kreikan mytologiassa. Hermeksen moninaisista merkityksistä ja rooleista yksi on ollut erityisen tärkeä tieteen ja yliopiston kannalta. Hermes oli muun ohella sanantuoja, välittäjä ja diplomaatti, joka on antanut nimensä tekstien tulkinnan tieteelle eli hermeneutiikalle.

Luonnontieteiden kuten fysiikan – varsinkin sen eturintamassa – pitää kyetä välittämään eri teorioiden välillä, sillä teorioiden taustaoletukset ja merkitykset poikkeavat toisistaan. Ihmistieteissä puhutaan kaksoishermeneutiikasta, koska myös itse tutkimuskohde on merkityksellinen.

Hermes-palkinto jaetaan vuosittain seminaarissa, jonka yhteydessä palkinnon saaja paljastetaan. Palkinnonsaaja pitää puheenvuoron ja hänen kunniakseen järjestetään vastaanotto. Palkinnot tähän mennessä:

2022     Professori Jukka Kekkonen

2023     Elokuvaohjaaja Annika Grof

Vuoden 2023 HERMES-palkinto jaettiin seminaarin yhteydessä tiistaina 28.11.2023 klo 17:00-19:00.

Professori Jukka Kekkonen esitteli palkinnonsaaja Annika Grofin ja asetti samalla palkinnon laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Omassa puheenvuorossaan Grof pohtii sitä, miten sekä tutkimus että elokuvanteko edellyttävät paneutumista, aikaa myös turhan tekemiseen, mahdollisuutta ottaa harha-askelia ja intohimoa. Molemmat puheenvuorot löytyvät täältä.

Vuoden 2023 palkinnonsaaja oli elokuvaohjaaja Annika Grof.

Tutustu vuoden 2023 tilaisuuteen

Miksi yliopisto luopui vapaudestaan?

April 13th, 2022|0 Comments

Perjantaina 29.4. klo 16:00 Helsingin yliopiston tutkijakollegium Fabianinkatu 24, 3. kerros, ‘Common room’ Keskustelu siitä miten yliopisto on epäonnistunut tuottamaan subjektin, joka pystyy puolustamaan vapaata ja autonomista yliopistoa ja sen arvoja. [...]