Perjantaina 29.4. klo 16:00

Helsingin yliopiston tutkijakollegium

Fabianinkatu 24, 3. kerros, ‘Common room’

Keskustelu siitä miten yliopisto on epäonnistunut tuottamaan subjektin, joka pystyy puolustamaan vapaata ja autonomista yliopistoa ja sen arvoja.

Tilaisuuteen voi osallistua fyysisesti tai zoomin välityksellä. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumisen.

Vuoden 2009 yliopistolain julkilausuttuna tavoitteena oli turvata yliopistojen erityisluonne ja autonomia, mutta sen tosiasialliset vaikutukset ovat olleet täsmälleen päinvastaisia. Yliopistolaisten erityissuoja poistettiin ja yliopistoista tehtiin tavallisten yritysten kaltaisia työnantajia, jotka voivat halutessaan helposti irtisanoa henkilöstöä. Yliopistojen sisällä valta keskitettiin ylhäältä alaspäin nimitetyille johtajille, joiden yhteyksiä yliopiston perustehtäviin ohennettiin. Samalla yliopistojen pidetään OKM:n yksityiskohtaisessa talutusnuorassa erityisesti rahanjako-ohjauksen avulla. Autonomian sijaan on kehitetty heteronomiaa eli yliopistojen alisteisuutta ulkoisille ja varsinkin elinkeinoelämästä kumpuaville intresseille.

Suurin osa yliopistoälymystöä on mukautunut autonomian menetykseen, uusiin hierarkkisiin johtamistapoihin ja poliittiseen ohjaukseen ryhtymättä vastarintaan. Tässä seminaarissa kysymme miten tämä on ollut mahdollista? Onko yliopistossa on aina ollut osia – bio- ja lääketieteistä talous- ja oikeustieteisiin – jotka ovat olleet hyvin lähellä rahaa tai valtaa ja siten alttiita paitsi tällaiselle vaikuttamiselle niin myös ideologialle, joka pitää yksityisiä voittoa tavoittelevia yhtiöitä esikuvanaan? Onko kysymys tieteen jakautumisesta kahteen kulttuuriin, yhtäältä luonnontieteisiin ja niitä ihaileviin teknokraatteihin ja toisaalta sivistystä ja kriittisyyttä korostaviin ihmistieteisiin? Vai onko kyse siitä, että postmodernin käänteen jälkeen totuuden itseisarvo on myös ihmistieteissä alkanut korvautua jonkinlaisella ”performatiivisella epistemologialla”, mikä tekee mahdottomaksi puolustaa yliopistoinstituution erityistehtävää?

Tilaisuudessa jaetaan yliopistokäänteen ensimmäinen vuotuinen Hermes-palkinto ansiokkaasta yliopistopoliittisesta toiminnasta. 

Seminaarin jälkeen pidetään vastaanotto Hermes-palkinnon saajan kunniaksi.

Suurin osa yliopistoälymystöä on mukautunut autonomian menetykseen, uusiin hierarkkisiin johtamistapoihin ja poliittiseen ohjaukseen ryhtymättä vastarintaan.

Tässä seminaarissa kysymme miten tämä on ollut mahdollista?

Tervetuloa mukaan! Seminaari pidetään 29.4.2022 Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa, Fabianinkatu 24, 3. kerros, ‘Common room’. Tilaisuuteen voi osallistua fyysisesti tai zoomin välityksellä. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumisen.

Seminaariohjelma

Miksi yliopisto luopui vapaudestaan?

16:00               Tilaisuuden avaus, kollegiumin johtaja Tuomas Forsberg

16:02               Paneelin avaus ja esittely, emeritusprofessori Hannu Korkeala

16:07               Paneelikeskustelu yliopistosubjektin muotoutumisesta, keskustelijoina kirjailija ja dosentti Jari Ehrnrooth, professori Tuija Kokkonen ja professori Heikki Patomäki

16:50               Yleisökeskustelu

17:10               Hermes-palkinnon jako

17:15               Palkinnonsaajan puheenvuoro

17:30               Vastaanotto

Varaan paikan!