Keskustelutilaisuus ja yliopistokäänteen vuotuisen Hermes-palkinnon jakotilaisuus. Vuoden 2023 palkinnon saaja on elokuvaohjaaja Annika Grof!

Yliopistojen uushierarkiaan kuuluu se, että alemman tason johtajat koulutetaan tottelemaan ylhäältä tulevia ohjeita ja käskyjä. Valmius totella ohjeita ja käskyjä voi olla jopa ratkaiseva kysymys johtajatehtävään valinnan kannalta. Näin johtajat oppivat tottelemaan, samalla kun he itse voivat nousta hierarkiassa ylöspäin. Yliopiston korkein johto puolestaan saa ohjeensa ja käskynsä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM), jonka rahoitusmalli ja suora ohjeistus kontrolloivat yliopistojen johdon toimintaa ja muokkaavat heidän käsitystään asioiden tärkeysjärjestyksestä. OKM on yliopiston johdon tavoin kietoutunut eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin verkostoihin ja (meta)hallinnan järjestelmiin. Näin muodostuneet hierarkian ja vallan suhteet pakottavat pohtimaan uudelleen, mitä yliopistojen itsehallinto tarkoittaa 2020-luvulla. Onko olemassa mitään mielekästä tai järkevää sisältöä väitteellä, että nykyiset suomalaiset yliopistot ovat autonomisia? Miten yliopistojen autonomiaa ja kykyä itse asettaa omat tavoitteensa voitaisiin vahvistaa?

 

Seminaarin jälkeen pidetään vastaanotto Hermes-palkinnon saajan kunniaksi.

Vuotuinen Hermes-palkinto jaetaan ansiokkaasta yliopistopoliittisesta toiminnasta.

 

Aika: Tiistai 28.11.2023 klo 17:00

Paikka: ‘Common room’, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 3. kerros, Fabianinkatu 24.

 

Ohjelma

 

17:00               Tilaisuuden avaus, kollegiumin johtaja Hanne Appelqvist

17:04               Paneelin avaus ja esittely, emeritusprofessori Hannu Korkeala

17:08               Paneelikeskustelu hierarkiasta, vallasta ja autonomiasta

Dosentti, yliopistolehtori Juri Mykkänen: ”Mitä strategiaprosessi kertoo yliopiston nykytilasta, ja mistä ideaali vapaudesta ja autonomiasta tulee?”

Professori Reetta Toivanen: ”Yliopiston valtaus ja yliopiston arvot”

17:40               Yleisökeskustelu

18:00               Hermes-palkinnonsaajan esittely, emeritusprofessori Jukka Kekkonen

18:05               Palkinnonsaaja Annika Grofin puheenvuoro (sisältää lyhyen otteen elokuvasta)

18:20               Vastaanotto (tarjolla pikkupurtavaa, viiniä ja alkoholiton vaihtoehto)