Sue Scottin arviointityöryhmän raportit

26.10.2017 | Yliopistokäänne

Sue Scottin arviointityöryhmän raportit

Professori Sue Scottin vetämä arviointiryhmä keräsi kevään 2017 aikana Helsingin yliopiston henkilökunnalta ja opiskelijoilta kokemuksia viime vuosien muutoksista yliopistossa. Arviointiryhmän kriittinen raportti ”Beyond the Changes: The effects of, and lessons from, the downsizing and restructuring process of 2015-2017” julkaistiin keskiviikkona 25.10., mutta vain Helsingin yliopiston sisäisessä verkossa Flammassa.

Raportissa arvostellaan muun muassa yliopiston viestintäpolitiikkaa sekavuudesta ja avoimuuden puutteesta. Yliopistokäänteen tiedossa ei ole sellaisia sääntöjä tai periaatteita, jotka estäisivät Flammaan laitetun materiaalin laajemman julkistamisen paitsi niissä tapauksissa, joissa kyse on esimerkiksi työhakemusten henkilötiedoista tai muista vastaavista tiedoista, jotka ovat jo lain mukaan luottamuksellisia.

Pyrkimys salailla raportin sisältöä on sikäli ymmärrettävää, että raportista paljastuu yliopistolaisten kritiikin laajuus ja syntyneen epäluottamuksen syvyys. On avautunut iso kuilu yliopistolaisten ja johdon kokemusten välille. Yliopiston rehtoraatti, hallintojohto ja hallitus ovat kehuneet toisiaan määrätietoisista päätöksistä, ilman oikeaa yhteyttä yliopistolaisten todellisuuteen. Leikkauksiakin on pidetty vaihtoehdottomasti oikean suuruisina, vaikka aina on monia sopeutumismalleja. Kuilun aukeaminen on suora seuraus johtamisjärjestelmien hierarkioista.

Toisaalta vaikka professori Scott ja hänen työryhmänsä raportoivat todenmukaisesti yliopistolaisten tunnelmista ja palautteesta, raportissa ei ole mitään erityisen radikaalia tai edes muutoshakuista. Valitsemalla työryhmän vetäjäksi brittiyliopistojen uushierarkioiden johtoasemissa toimineen Scottin, oli jo etukäteen odotettavissa, että mitään kovin perinpohjaista kritiikkiä ei olisi tulossa. Scottin työryhmän suositukset pyrkivät viime vuosien myllerrysten vaikutusten pehmentämiseen, eivät suunnan kääntämiseen.

Joka tapauksessa yliopistokäänteen mielestä raportti ansaitsee tulla laajalti luetuksi. Siksi julkaisemme koko raportin ja sen suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät tässä.

Beyond the Changes: The effects of, and lessons from, the downsizing and restructuring process of 2015-2017

Raportti kokonaisuudessaan englanniksi

Raportin tiivistelmä englanniksi

Raportin suositukset suomeksi

By | 2018-02-10T10:45:56+00:00 October 26th, 2017|

About the Author: