Vaihtoehtoisia faktoja Tampereen yliopistolla: oikaisu Marja Makarowin totuuden jälkeisiin puheisiin

7.2.2018 | Maija Mattila

Vaihtoehtoisia faktoja Tampereen yliopistolla: oikaisu Marja Makarowin totuuden jälkeisiin puheisiin

Tampereen (uuden) säätiöyliopiston hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow sanoo Yle Pirkanmaan uutisten jutussa 6.2.2018 klo 18-22 asioita, jotka eivät kaikilta osin pidä paikkaansa. Lähetin seuraavassa olevat korjaukset hänen esittämiinsä ”vaihtoehtoisiin totuuksiin” Ylen uutisiin ja Tampereen Ylelle. Toimituksille lähetin myös viitattujen kokousten pöytäkirjat ja liitteet.

Makarow sanoo yliopistoyhteisön itse tulleen siihen johtopäätökseen, että uuden yliopiston oikeushenkilömuodoksi tulee säätiöyliopisto. Tämä ei pidä paikkaansa. Vaikka sekä Tampereen yliopiston että TTY:n hallitukset hyväksyivät fuusion loppuvuodesta 2016, yliopistoyhteisöä edustavan yliopistoyhteisön kanta helmikuusta 2016 lähtien on ollut, että uuden yliopiston oikeushenkilömuodon on oltava julkisoikeudellinen yliopisto. Kanta käy ilmi yliopistokollegion 5.2.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta ja sen liitteestä. 22.1.2016 pidetyn yliopistokollegion kokouksen pöytäkirjasta ilmenee, että säätiöyliopistomalli tuli opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Tampere3-työryhmien asettamispäätöksessä.

Sanoessaan, että yliopistoyhteisöllä on ollut kolme vuotta aikaa valmistautua säätiömalliin Makarow antaa ymmärtää, että säätiömallista itsessään johtuisi nyt tehty johtosääntöesitys. Näin ei ole, vaan johtosääntöesitys voimaan tullessaan kaventaisi yliopiston itsehallintoa merkittävästi siitä, miten se on säädetty yliopistolaissa ja perustuslaissa. Kuten Ylen jutun opiskelija sanoo, yliopistoyhteisö on toistuvasti ottanut kantaa itsehallinnon puolesta, mutta sillä ei ole ollut mitään vaikutusta.

Yliopistokollegion pöytäkirjoista 2016-2017 käy ilmi, että

  • 9.2016 otettiin kantaa, että uuden yliopiston konsistorin pitäisi olla 48-henkinen ja konsistorin saada valita puheenjohtajansa keskuudestaan (nyt esitetyssä johtosääntöluonnoksessa konsistori on 18-henkinen ja konsistorin puheenjohtajana toimisi rehtorin nimittämä provosti).
  • 3.2017 kokouksessa yliopistokollegion kanta oli, että säätiöyliopiston 7-jäsenisessä hallituksessa on oltava 4 jäsentä yliopistoyhteisön sisältä ja todetaan, että Tampereen korkeakoulusäätiön ehdottama valintamenettely ei ole perustuslain hengen mukainen. Tampere3-valmistelun lainmukaisuus pyydetään selvittämään tarvittaessa asiantuntijoita käyttäen.
  • 9.2017 Tampereen korkeakoulusäätiön hallitusta pyydettiin huomioimaan yliopistoyhteisön kannanotot päätöksenteossaan.
  • 12.2017 todettiin, että siirtymäkauden hallituksen tulee tehdä vain välttämättömät päätökset. Kaikki muut hallintoon ja tiedekuntarakenteeseen liittyvät päätökset on jätettävä sille ajalle, kun uuden yliopiston hallituksen on valinnut yliopistoyhteisöstä koostuva konsistori. Otetaan myös kantaa tasakolmikannan (professorien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustus toimielimissä) puolesta. Esitetään huoli Tampere3-valmisteluorganisaation ohuudesta.

Makarow väittää säätiöyliopiston olevan erilainen kuin julkisoikeudellinen yliopisto, ja että Tampereen nykyisessä yliopistossa tätä ei ymmärrettäisi. Yliopistojen itsehallinto koskee kuitenkin sekä julkisoikeudellisia että säätiöyliopistoja, ja juuri itsehallinnosta on kyse johtosääntöesityksessä, jota juttu käsitteli. Tämän voi tarkistaa esimerkiksi oikeusoppineilta Olli Mäenpäältä tai Kaarlo Tuorilta.

By | 2018-02-10T10:37:21+00:00 February 7th, 2018|

About the Author: