ESIVAALIEN EHDOKKAAT

 Keskustakampuksen ennakkovaaliehdokkaat hallitusvaaliin 2021

Miksi esivaalit?

Hanna Korsberg

Teatteritieteen professori

”Priorisoisin sitä, että yliopisto olisi vuonna 2030 paras paikka opiskella ja työskennellä ja avoimuus olisi ydintehtävien toteuttamisen perusta.”

Kirsti Lonka

Kasvatuspsykologian professori

”Yhteisömme on moniääninen ja monipuolinen, mutta kaikki toivovat käytäntöjä, jotka eivät tarpeettomasti syö arvokasta työaikaamme, vaan synnyttävät luottamusta ja toivoa.”

Henrik Meinander

Historian professori (ruots.)

“Jos yliopisto haluaa nostaa tieteellistä tasoaan, lisätä ulkopuolista rahoitusta ja houkutella ulkomaalaisia kykyjä opettajakunnalle on ripeästi raivattava lisää aikaa tutkimukseen.”

Kimmo Nuotio

Rikosoikeuden professori

”Hallituksen sisäisten jäsenten on välitettävä henkilöstön tuntoja sen päätöksenteon pohjaksi.”

Heikki Patomäki

Maailmanpolitiikan professori

”Puolustan tieteen vapautta ja autonomiaa sekä demokraattista sivistysyliopistoa”
Anna äänesi

Äänestys päättyi torstaina 25.10.