Kasvatuspsykologian professori

Olen poliittisesti sitoutumaton ja luonteeltani optimistinen realisti. Minulla on uskallusta tuoda esille tärkeinä pitämiäni arvoja, kuten kestävää kehitystä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Olen oppinut työurani aikana hoitamaan myös talous- ja budjettiasioita. Toivoisin hallitustyössä voivani toimia sillanrakentajana tieteiden välillä ja olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta seuraaville sukupolville.

Esivaali 2021  

”Yhteisömme on moniääninen ja monipuolinen, mutta kaikki toivovat käytäntöjä, jotka eivät tarpeettomasti syö arvokasta työaikaamme, vaan synnyttävät luottamusta ja toivoa.”

Koronapandemian aikana on korostunut, kuinka tärkeää on tieteellinen lukutaito ja valistunut kansa – ja mitä seurauksia on ajattelun harhapoluilla. On tärkeää, että tunteita kuumentavan polarisoivan keskustelun asemesta kykenemme asialliseen ja rakentavaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Toivon voivani auttaa Helsingin yliopistoa hallitustyössä siirtymään uuteen normaaliin pandemian jälkeen entistä ehompana ja vahvempana.

Sydäntäni lähellä on yliopiston monimuotoisuuden säilyttäminen. Kuten luonnossa, myös tieteessä tarvitaan diversiteettiä. Lyhytnäköisen hyödyn yksiraiteinen tavoittelu latistaa tutkimuksen. Se vie tutkijoilta rohkeuden etsiä ja kokeilla avarakatseisesti ja ennakkoluulottomasti.

Minulle ovat tärkeitä toimivat, läpinäkyvät ja kriittistä tarkastelua kestävät hallintokäytännöt. Yhteisömme on moniääninen ja monipuolinen, mutta kaikki toivovat käytäntöjä, jotka eivät tarpeettomasti syö arvokasta työaikaamme, vaan synnyttävät luottamusta ja toivoa.

Kestävän kehityksen ja terveyden kannalta tarvitaan Viikin, Kumpulan ja Meilahden kampuksilla tehtävää tutkimusta. Keskustakampuksen vahvuuksina ovat kuitenkin ihmis – ja yhteiskuntatieteet. Tarvitsemme eettisesti kestävän ja humaanin yhteiskunnan. Koulutettu kansa on Suomen henkisen ja fyysisen, mutta myös kestävän taloudellisen hyvinvoinnin ja kehityksen selkäranka. Tämä on samalla myös globaalista näkökulmasta tärkeää, emme palvele vain kansallista etua.

Olemme voittoa tuottamaton, kansaa palveleva yhteisö, jolla on selkeät omat arvot. Jotta yliopisto toimisi hyvin, talouden tulee olla vakaalla pohjalla. Kiinteistö- ja tila-asiat ovat tässä keskeisiä ja niitä pitää käsitellä ensisijaisesti toiminnan mielekkyyden näkökulmasta.

ANNA ÄÄNESI

Äänestys avautuu maanantaina 25.10

(Äänestys Moodlessa kurssialueella 48232)