Rikosoikeuden professori

Olen tehnyt koko elämänurani Helsingin yliopistossa ja puolustan sivistysyliopistoa. Tiede ja tutkimukseen perustuva opetus ovat yliopiston kivijalka, joka tulee pitää kunnossa. 

Esivaali 2021  

”Hallituksen sisäisten jäsenten on välitettävä henkilöstön tuntoja sen päätöksenteon pohjaksi.”

Helsingin yliopisto on käynyt läpi isoja muutosprosesseja viime vuosina; osin pakon sanelemana, osin omista päätöksistään johtuen. Hallituksen on kaiken aikaa arvioitava tilannetta ja ymmärrettävä missä mennään. Hallituksen sisäisten jäsenten on välitettävä henkilöstön tuntoja sen päätöksenteon pohjaksi.

Helsingin yliopiston tulee tukeutua erityisiin vahvuuksiinsa, kuten osaavaan henkilöstöön ja pysyä ja edelleen kehittyä kansainvälisesti kilpailukykyisenä työnantajana ja tutkimusympäristönä. Kun ajatellaan maailman kehityshaasteita, kovien tieteiden ohella myös humanistisilla ja yhteiskuntatieteillä on paljon annettavaa. Helsingin yliopiston tulee tunnistaa oma profiilinsa maailman huippuyliopistojen joukossa. Meillä on kykyä samaan aikaan tavoitella huippua ja vaikuttaa maailmassa. Helsingin yliopiston todellisia vertailukohtia eivät ole muut kotimaiset yliopistot vaan parhaat eurooppalaiset yliopistot.

Työnantajana yliopiston tulee olla reilu. Tutkijanurasta tulee kantaa huolta. Prosessien tulee olla selkeitä ja tukea päätehtävää. Hallituksen tulee huolehtia siitä, että keskeisimpien toimielinten keskinäiset vastuusuhteet ovat selvät. Hallitus kantaa vastuun strategisista valinnoista, mutta toimivalla johdolla on oltava tilaa sitä toteuttaa. 
 
 Johtamisen ja hallinnon tulee palvella päätoimintaa. Keskinäistä luottamusta eri toimijoiden kesken tulee vahvistaa. Johdon tulee toimia avoimesti ja kuulla professoreita ja muuta yhteisöä. Tiedekunta on yliopiston perusyksikkö. 
 

Olen kerännyt laajan kokemuksen eri tehtävistä yliopiston ja tiedemaailman piirissä. Olen toiminut dekaanina, yliopistokollegion jäsenenä samoin kuin ollut yliopiston edustajana parhaiden eurooppalaisten yliopistojen LERU-verkostossa. Johdin yli kymmenen vuotta oman alani valtakunnallista tutkijakoulua ja olen ollut varajohtajana tutkimuksen huippuyksikössä. Olen ollut Taideyliopiston hallituksen jäsen. Olen ollut mukana luomassa myös uusia asioita, kuten China Law Centerin, Legal Tech Labin ja Oikeusvaltiokeskuksen. Olen toiminut vierailevana professorina mm. Toronton ja Leuvenin yliopistoissa. Toimin vuoden 2021 loppuun Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtajana. Olen Suomalaisen tiedeakatemian jäsen.

ANNA ÄÄNESI

Äänestys avautuu maanantaina 25.10

(Äänestys Moodlessa kurssialueella 48232)