Historian professori (ruots.)

Olen opettanut ja tutkinut päätoimisesti Helsingin yliopistossa vuodesta 1991. Pidän siksi mahdollisuutta edustaa sen opettajakuntaa yliopiston hallituksessa harvinaisen mielekkäänä ja haasteellisena luottamustehtävänä.

Esivaali 2021  

Jos yliopisto haluaa nostaa tieteellistä tasoaan, lisätä ulkopuolista rahoitusta ja houkutella ulkomaalaisia kykyjä opettajakunnalle on ripeästi raivattava lisää aikaa tutkimukseen.

Hallituksen olennaisimmat tehtävät ovat rehtorin valinta, strategian linjaaminen, taloudenpidon valvonta, varallisuuden kartuttaminen ja yhteiskunnallisten verkostojen vahvistaminen, sekä tutkimuksen ja opetuksen tukeminen.

Valmiuteni osallistua suunnitteluun, linjauksiin ja päätöksentekoon näillä alueilla ovat seuraavat:

  • Rehtorin valinta: Minulla omakohtaisia kokemuksia yliopistohallinnon hoidosta (laitoksen johtaja, varadekaani) ja olen osallistunut moneen kansainväliseen yliopistoarviointiin. Myös muut työkokemukseni ja vaativimmat luottamustehtäväni ovat kehittäneet ymmärrystäni siitä, mitä yliopiston rehtorilta on vaadittava.
  • Strategian linjaus: Olen osallistunut yliopistossa ja eri luottamustehtävissäni kautta moniin strategialinjauksiin. Monet niistä ovat olleet lähinnä sananhelinää, mutta jotkut ovat olleet aidosti tärkeitä välineitä toiminnan kehittämisessä. Tämä onnistuu vain, jos samalla asetetaan tarpeeksi konkreettisia ja määrällisiä tavoitteita.
  • Taloudenpito, varallisuuden kartuttaminen, verkostojen vahvistaminen: Taloudenpidosta minulla on kokemusta lähinnä vain esimies- ja säätiötehtävieni kautta. Varallisuuden kartuttamisesta ja yhteiskunnallisten verkostojen vahvistamisesta minulla on sitä vastoin paljon kokemusta sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimisen että yhteiskunnallisen vuorovaikutukseni kautta.
  • Tutkimuksen ja opetuksen tukeminen: Näistä aloista minulla on tietenkin eniten kokemusta. Jos yliopisto haluaa nostaa tieteellistä tasoaan, lisätä ulkopuolista rahoitusta ja houkutella ulkomaalaisia kykyjä opettajakunnalle on ripeästi raivattava lisää aikaa tutkimukseen. Hybridi- ja etäopetuksen osuus kasvaa väistämättä ja siihen tarvitaan investointeja, mutta sen rinnalla on määrätietoisesti kehitettävä uusia lähiopetuksen muotoja ja vahvistettava yliopistomme yhteisöllisyyttä. Myös eri kampuksiemme välillä!
ANNA ÄÄNESI

Äänestys avautuu maanantaina 25.10.